یک گیاه چه قسمت هایی دارد ؟   ریشه ، ساقه ، برگ که بعضی دانه ومیوه دارند وبعضی دیگر گل و میوه دارند .  

قسمتی از گیاه که زیرخاک قراردارد چه نام دارد ؟  ریشه

ریشه چه فایده ای برای گیاه دارد ؟ گیاه رامحکم نگه می دارد وآب وموادغذایی رابه گیاه می رساند.

 آیا همه ریشه ها مثل هم هستند ؟ خیر

چند ریشه خوراکی رانام ببرید . هویج ، شلغم ، تربچه

کارساقه چیست ؟  آب ومواد معدنی راازریشه گرفته ره برگ هامی رساند.

چند ساقه خوراکی رانام ببرید .  ساقه ی کرفس ، ساقه ی گشنیز ، ساقه ی جعفری

برگ ها از چه نظر باهم تفاوت دارند ؟  شکل واندازه ورنگ

چندبرگ خوراکی رانام ببرید . کلم ، کاهو ، نعناع ، اسفناج ، برگ چغندر

کدام قسمت گیاه به میوه تبدیل می شود ؟  گل

فایده ی گیاهان چیست ؟  تهیه ی خوراک ، تهیه ی پوشاک ، ساختن وسایل خانه ، تهیه ی مواد وکاغذ و تمیز نگه داشتن هوا واکسیژن

دانه ها درکجا نگهداری می شوند ؟  میوه محل نگه داری دانه است .

چند گیاه که دانه ی خوراکی دارند رانام ببرید .  لوبیا ، تخم آفتابگردان ، بلال ، گندم

از درخت چه استفاده هایی می کنیم ؟  از چوب آن وسایل چوبی ، کاغذ ومواددرست می کنیم – از سایه ی آن استفاده می کنیم . و تمیز بودن هوا

درکلاس چه چیزهایی ازدرخت درست شده است ؟  دفتر ، کتاب ، مداد ، میز ، نیمکت وصندلی .

 از گیاه پنبه چه استفاده هایی می کنیم ؟ برای تهیه نخ ولباس .

از گیاه نیشکر چه استفاده ای می کنیم ؟ از ساقه ی آن شکر درست می کنند .

گندمی که آرد می شود وماآنرابه صورت نان می خوریم  چه قسمتی از گیاه است ؟ دانه

روغنی که از گیاه آفتابگردان می گیریم چه قسمتی از گیاه است ؟ دانه

 زعفران چه قسمتی از گیاه است ؟ گل

 چه قسمتی از گیاه تبدیل به میوه می شود ؟ گل

میوه چه کار می کند ؟  میوه دانه رادربرمی گیرد.بعضی میوه ها ترش وبعضی دیگر شیرین هستند و هم چنین بعضی تک دانه وبعضی دیگر چند دانه 

چه قسمتی از گیاه برگ ، گل ها ومیوه راروی خودش نگه می دارد ؟ ساقه  

 تنه به چه گفته می شود ؟  ساقه های کلفت را تنه می گویند مانند درختان  که از آن ها میز ، نیمکت ، کاغذ و ...  درست می کنند .

 

 

 تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 17:43 | نویسنده : delovan |